برنامه 5 (تجهيزات پزشکي 1 ) 22 فروردين 91

برنامه 5 (تجهيزات پزشکي 1 ) 22 فروردين 91

در اين برنامه به بررسي وضعيت تجهيزات پزشکي در کشور پرداختيم. مهمان برنامه مدير کل اداره تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت بود که به سوالاتي درباره چرايي واردات زياد تجهيزات پزشکي به کشور و عدم حمايت از توليدکنندگان داخلي پاسخ دادند. در اين برنامه چندين مستند و يک انيميشن زيبا نيز پخش شد.
تاريخ: 25/1/1391
كد مطلب: 80
بازديد: 6365

در برنامه اين هفته پخش شد

آرشيو برنامه پنجم ثريا 22 فروردين 91 برنامه تجهيزات پزشکي

در اين برنامه به بررسي وضعيت تجهيزات پزشکي در کشور پرداختيم. مهمان برنامه مدير کل اداره تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت بود که به سوالاتي درباره چرايي واردات زياد تجهيزات پزشکي به کشور و عدم حمايت از توليدکنندگان داخلي پاسخ دادند. در اين برنامه چندين مستند و يک انيميشن زيبا نيز پخش شد.

 

 

مطالب مرتبط:برچسب ها: ثریا، برنامه ثریا، تجهیزات پزشکی، کلیپ برنامه ثریا، برنامه تلویزیونی ثریا کلیپ
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل