كد: 4786
تاريخ: 24/9/1400بازديد: 2249

قسمت هفتم و پاياني مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (شطرنج در قفقاز)

"شطرنج در قفقاز" قسمت هفتم و پاياني مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي از شطرنج پيچيده سياسي و اقتصادي که دشمنان خارجي منطقه در قفقاز جنوبي و‌ آن سوي مرزهاي شمال غربي ايران طراحي کرده اند.

شطرنج در قفقاز قسمت هفتم و پاياني مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي از شطرنج پيچيده سياسي و اقتصادي که دشمنان خارجي منطقه در قفقاز جنوبي و‌ آن سوي مرزهاي شمال غربي ايران طراحي کرده  اند. طراحي صهيونيست‌ها با تحريک برخي کشورهاي منطقه براي تغيير مرزهاي ايران با ارمنستان با چه هدفي است؟ ايران چگونه مي تواند صادرات به ارمنستان را تا چهار برابر افزايش دهد؟ 

 

 

دانلود