كد: 4785
تاريخ: 24/9/1400بازديد: 1837

قسمت ششم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (درمسير دليجان)

"درمسير دليجان" قسمت ششم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که به شباهت هاي فرهنگي و ظرفيت‌هاي اقتصادي همسايه شمال غربي ايران ميپردازد

"درمسير دليجان" قسمت ششم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که به شباهت هاي فرهنگي و ظرفيت‌هاي اقتصادي همسايه شمال غربي ايران ميپردازد 

از فرهنگ و طبيعت زيبا تا امنيت و پوشش متفاوت ايراني ها؛ مزيت هاي گردشگري ايران از زبان ارمني ها روايت سفر از کنار درياچه سوان تا صومعه هاغارتسين؛ علاقه ارمنستاني ها به ايران بخش هايي از اين مستند مي باشد

 

دانلود