كد: 4783
تاريخ: 17/9/1400بازديد: 1765

قسمت پنجم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (معجزه محبت)

معجزه محبت قسمت پنجم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که به ماجراي عجيب نگراني و ملاقات فوري سفير آمريکا با فرماندار استان «واياتس زور» ارمنستان بعد از مصاحبه تيم مستندساز ثريا با فرماندار مي پردازد

معجزه محبت قسمت پنجم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که به ماجراي عجيب نگراني و ملاقات فوري سفير آمريکا با فرماندار استان «واياتس زور» ارمنستان بعد از مصاحبه تيم مستندساز ثريا با فرماندار ميپردازد . چگونه رفتار محبت آميز يک خانواده شهيد ايراني، يک خانم استاد دانشگاه ارمنستاني را عاشق فرهنگ ايران کرده است

 

دانلود