قسمت پنجم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (معجزه محبت)

قسمت پنجم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (معجزه محبت)

معجزه محبت قسمت پنجم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که به ماجراي عجيب نگراني و ملاقات فوري سفير آمريکا با فرماندار استان «واياتس زور» ارمنستان بعد از مصاحبه تيم مستندساز ثريا با فرماندار مي پردازد
تاريخ: 17/9/1400
كد مطلب: 4783
بازديد: 1764

معجزه محبت قسمت پنجم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که به ماجراي عجيب نگراني و ملاقات فوري سفير آمريکا با فرماندار استان «واياتس زور» ارمنستان بعد از مصاحبه تيم مستندساز ثريا با فرماندار ميپردازد . چگونه رفتار محبت آميز يک خانواده شهيد ايراني، يک خانم استاد دانشگاه ارمنستاني را عاشق فرهنگ ايران کرده است

 

دانلود

 

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل