قسمت سوم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (نسيم خوش ايراني)

قسمت سوم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (نسيم خوش ايراني)

"نسيم خوش ايراني" قسمت سوم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي از دانشکده شرق شناسي دانشگاه ايروان تا نمايشگاه کالاهاي دانش بنيان ايراني است. چرا ايران نتوانسته است از ظرفيت‌هاي مغفول حضور کالاهاي ايراني در ارمنستان و از فرصت ممنوعيت ورود کالاهاي ترکيه در ارمنستان استفاده کند؟
تاريخ: 16/9/1400
كد مطلب: 4781
بازديد: 1362

"نسيم خوش ايراني" قسمت سوم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي از دانشکده شرق شناسي دانشگاه ايروان تا نمايشگاه کالاهاي دانش بنيان ايراني  است. چرا ايران نتوانسته است از ظرفيت‌هاي مغفول حضور کالاهاي ايراني در ارمنستان و از فرصت ممنوعيت ورود کالاهاي ترکيه در ارمنستان استفاده کند؟

 

دانلود

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل