قسمت دوم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (سفر پر ماجرا)

قسمت دوم مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (سفر پر ماجرا)

"سفر پر ماجرا" قسمت دوم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي از سفر به جاده هاي مرزي استان سيونيک ارمنستان و ايست و بازرسي نظاميان آذربايجان در جاده ترانزيتي ايران است که به طراحي صهيونيست‌ها براي تغيير و حذف مرزهاي ايران و ارمنستان مي پردازد
تاريخ: 16/9/1400
كد مطلب: 4779
بازديد: 2103

"سفر پر ماجرا" قسمت دوم از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا، روايتي  از سفر به جاده هاي مرزي استان سيونيک ارمنستان و ايست و بازرسي نظاميان آذربايجان در جاده ترانزيتي ايران است که به طراحي صهيونيست‌ها براي تغيير و حذف مرزهاي ايران و ارمنستان مي پردازد 

 

دانلود

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل