قسمت اول مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (ايروان خيلي دور خيلي نزديک)

قسمت اول مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسيا (ايروان خيلي دور خيلي نزديک)

"ايروان خيلي دور خيلي نزديک" قسمت اول از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که روايتي جذاب از ظرفيتها و فرصت هاي اقتصادي و فرهنگي ايران در کشور ارمنستان را به تصوير ميکشد روايت سفر پر ماجراي ثريا به همسايه شمال غربي ايران، جايي که دشمنان خوابهاي زيادي براي قطع مرزهايش با ايران ديده اند.از حساس ترين جاده هاي مرزي پس از ديگري قره باغ تا ظرفيت بي نظير صادراتي ايران به ارمنستان را در اين مجموعه مستند دنبال کنيد
تاريخ: 16/9/1400
كد مطلب: 4777
بازديد: 1828

"ايروان خيلي دور خيلي نزديک" قسمت اول از مجموعه مستند ارمنستان دروازه اوراسياست که روايتي جذاب از ظرفيتها و فرصت هاي اقتصادي و فرهنگي ايران در کشور ارمنستان را به تصوير ميکشد
روايت سفر پر ماجراي ثريا به همسايه شمال غربي ايران، جايي که دشمنان خوابهاي زيادي براي قطع مرزهايش با ايران ديده اند.از حساس ترين جاده هاي مرزي پس از ديگري قره باغ تا ظرفيت بي نظير صادراتي ايرانبهارمنستان را در اين مجموعه مستند دنبال کنيد

 

دانلود 

 

 

 

 

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل