برنامه 45 (نظام سلامت 1) 24 ارديبهشت 92

برنامه 45 (نظام سلامت 1) 24 ارديبهشت 92

شب گذشته در سومين ويژه موضوعات انتخاباتي، برنامه ثريا به موضوع سلامت پرداخت ...
تاريخ: 26/2/1392
كد مطلب: 470
بازديد: 6906

آرشيو برنامه چهل و سوم ثريا 24 ارديبهشت 92

شب گذشته در سومين ويژه موضوعات انتخاباتي،  برنامه ثريا به موضوع سلامت پرداخت مهمانهاي اين برنامه آقايان دکتر ناصر صدر­ممتاز عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران و دکتر سيد جليل مير محمدي رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد بودند که به ارائه نظر در اين خصوص پرداختند

مطالب مرتبط:برچسب ها:
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل