كد: 45
تاريخ: 27/12/1390بازديد: 6609

برنامه 3 ( بررسي چالشهاي حوزه آسفالت) 25 اسفند 90

در اين برنامه با حضور مهماناني از وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران به بررسي وضعيت آسفالت در سطح جاده ها و خيابانهاي كشورمان پرداختيم. براي ديدن مستندها، كليپ ها و گزارش هاي اين برنامه، اين صفحه را ببينيد ...

در اين برنامه با حضور مهماناني از وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران به بررسي وضعيت آسفالت در سطح جاده ها و خيابانهاي كشورمان پرداختيم.