كد: 2761
تاريخ: 10/10/1399بازديد: 10394

دانلود تمام قسمت هاي مجموعه مستند «‌ سوريه سرزمين شگفتي ها *

مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها، روايتي از ظرفيتهاي اقتصادي و فرهنگي کشور سوريه براي حضور در ايران است. دراين مستند 13 قسمتي، ثريا درسفري به شهرهاي دمشق، طرطوس، لاذقيه، بانياس، حلب، حمص، حما، تدمر، ديرالزور، ميادين، بوکمال و... به دنبال کشف سوريه ناشناخته براي ايران است. احياي ظرفيتهاي همکاري محور مقاومت درجنگ اقتصادي، استقبال عجيب سوريها از حضور شرکتهاي ايراني براي همکاري و توليد مشترک در سوريه، از محورهاي اين مستند است.

 

قسمت اول

قسمت دوم 

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت يازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سيزدهم