كد: 2760
تاريخ: 10/10/1399بازديد: 3169

قسمت سيزدهم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (به اميد بازگشت)

"به اميد بازگشت" قسمت سيزدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به فرصت ها و ظرفيتهاي حوزه انرژي (نفت و گاز) سوريه براي همکاري و مشارکت شرکتهاي ايراني مي پردازد.

"به اميد بازگشت" قسمت سيزدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به فرصت ها و ظرفيتهاي حوزه انرژي (نفت و گاز) سوريه براي همکاري و مشارکت شرکتهاي ايراني مي پردازد.گفتگوي صميمي، صريح و چالشي ثريا با سفير ايران در دمشق در خصوص فرصت ها و غفلت هاي اقتصادي ايران در سوريه بخش ديگري از اين مستند است

 

دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

نسخه با کيفيت

 

نسخه موبايلي