قسمت دوازدهم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (بوکمال، راه آزادي)

قسمت دوازدهم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (بوکمال، راه آزادي)

"بوکمال، راه آزادي" قسمت دوازدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به ماجراي جذاب آزادسازي شهر بوکمال با فرماندهي حاج قاسم و تدبير اين شهيد بزرگوار براي در امان ماندن مردم بوکمال در عمليات آزادسازي مي پردازد.
تاريخ: 10/10/1399
كد مطلب: 2759
بازديد: 4531

"بوکمال، راه آزادي" قسمت دوازدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به ماجراي جذاب آزادسازي شهر بوکمال با فرماندهي حاج قاسم و تدبير اين شهيد بزرگوار  براي در امان ماندن مردم بوکمال در عمليات آزادسازي مي پردازد. بازشدن راه زميني ايران، عراق و سوريه از مرز بوکمال، چه تاثيري بر حضور ايران در اقتصاد سوريه و تحول اقتصادي محور مقاومت خواهد داشت؟


دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

نسخه با کيفيت

 

نسخه موبايلي

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل