كد: 2755
تاريخ: 24/9/1399بازديد: 3106

قسمت هشتم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (بازگشت به دمشق)

"بازگشت به دمشق" قسمت هشتم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به چالش‌ها و ظرفيت‌هاي حضور شرکت هاي ايراني در سوريه و فرصت‌هاي حضور شرکت هاي دانش بنيان ايراني در سوريه مي پردازد

"بازگشت به دمشق" قسمت هشتم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به  چالش‌ها و ظرفيت‌هاي حضور شرکت هاي ايراني در سوريه و فرصت‌هاي حضور شرکت هاي دانش بنيان ايراني در سوريه مي پردازد

همچنين از توصيه مهم اقتصادي حاج قاسم براي دوران پس از جنگ در سوريه تا گفتگويي متفاوت در کلاس زبان فارسي شهر حلب بخش هاي ديگري از اين مستند مي باشد

 

دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

نسخه با کيفيت

 

نسخه موبايلي