كد: 2752
تاريخ: 8/9/1399بازديد: 5789

قسمت ششم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (در ريف حلب)

"در ريف حلب" قسمت ششم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به حلب شهر کشاورزي و توليد پنبه سوريه و فرصت‌هاي حضور شرکت هاي ايراني در بخش کشاورزي ميپردازد

"در ريف حلب" قسمت ششم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به حلب شهر کشاورزي و توليد پنبه سوريه  و فرصت‌هاي حضور شرکت هاي ايراني در بخش کشاورزي و  فرصت حضور تراکتورهاي محبوب ايراني در سوريه تا نياز به انواع کود و تجهيزات آبياري و‌ کشت مکانيزه  ميپردازد

 

دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

نسخه با کيفيت

 

نسخه موبايلي