كد: 2751
تاريخ: 6/9/1399بازديد: 2119

قسمت پنجم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (حماسه نبل )

حماسه نبل قسمت پنجم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که از حماسه نبل و الزهراء و نگاه امروز مردم حلب به ايران تا ظرفيت‌هاي شهرک صنعتي شيخ نجار براي همکاري شرکت‌هاي ايراني در حلب مي پردازد

حماسه نبل قسمت پنجم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که از حماسه نبل و الزهراء و نگاه امروز مردم حلب به ايران تا ظرفيت‌هاي شهرک صنعتي شيخ نجار براي همکاري شرکت‌هاي ايراني در حلب مي پردازد

 

 

دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

نسخه با کيفيت