كد: 2750
تاريخ: 4/9/1399بازديد: 5962

قسمت چهارم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (در مسير حلب)

در مسير حلب قسمت چهارم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که بازگشت حيات به بزرگترين شهرک صنعتي منطقه پس از جنگ وزندگي مردم حلب مي پردازد

در مسير حلب قسمت چهارم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که بازگشت حيات به بزرگترين شهرک صنعتي منطقه پس از جنگ وزندگي مردم حلب مي پردازد احترام ويژه مردم و تجار جلب به ايران تا فرصت هاي کم نظير براي حضور و مشارکت شرکت هاي ايراني در سوريه از ديگر  موضوعات اين مستند مي باشد

 

 

دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

نسخه با کيفيت

 

نسخه موبايل