كد: 2748
تاريخ: 29/8/1399بازديد: 3314

قسمت دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها (فرصت هاي مديترانه اي)

مستند فرصت هاي مديترانه اي دومين قسمت از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هااست که به بررسي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي درياي مديترانه براي همکاري مشترک اقتصادي ايران و سوريه ميپردازد

فرصت‌هاي مديترانه‌اي: قسمت دوم از مجموعه مستند «سوريه؛ سرزمين شگفتي ها»

مستند فرصت هاي مديترانه اي دومين قسمت از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هااست که به بررسي
 ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي درياي مديترانه براي همکاري مشترک اقتصادي ايران و سوريه ميپردازد

در روايتي جذاب از سفر ثريايي ها به سوريه، از بندر لاذقيه تا کسب در کنار ساحل مديترانهدر کشف سوريه‌ي ناشناخته براي ايران با ثريا همراه باشيد

 همکاري اقتصادي محور مقاومت چگونه حصار تحريم‌ها را مي شکند؟!

 دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط