كد: 2742
تاريخ: 3/8/1399بازديد: 2583

مستند " وقت نداريم "

مستند "وقت نداريم"، از زاويه‌ نگاهي متفاوت به مساله تحول و چرخش در اهداف و ساختار آموزش و پرورش پرداخته‌ است؛ اين مستند با تمرکز بر چالش واقعي "زمان و کمبود وقت"، تصميم‌گيران نظام آموزشي کشور را ناگزير از يک انتخاب اساسي نشان مي‌دهد تا شايد نخستين گام‌هاي تحول به سرانجام برسد و مدرسه به جاي آنکه محلي براي انباشت اطلاعات فراموش‌شدني در ذهن‌ها باشد، به محلي براي رشد و پرورش واقعي انسان‌هاي توانمند تبديل شود.

مستند "وقت نداريم"، از زاويه‌ نگاهي متفاوت به مساله تحول و چرخش در اهداف و ساختار آموزش و پرورش پرداخته‌ است؛ اين مستند با تمرکز بر چالش واقعي "زمان و کمبود وقت"، تصميم‌گيران نظام آموزشي کشور را ناگزير از يک انتخاب اساسي نشان مي‌دهد تا شايد نخستين گام‌هاي تحول به سرانجام برسد و مدرسه به جاي آنکه محلي براي انباشت اطلاعات فراموش‌شدني در ذهن‌ها باشد، به محلي براي رشد و پرورش واقعي انسان‌هاي توانمند تبديل شود.

در اين مستند که کاري از برنامه تلوزيوني ثريا است، روش‌هاي تدريس خلاق و موثر و نيز برنامه‌هاي پرورشي متفاوت در تعدادي از مدارس کشور پيش از بحران کرونا، به عنوان نمونه‌هايي عملي به نمايش در‌آمده است. نمونه‌هايي که اشتراک همگي آن‌ها در استفاده از شيوه "موقعيت‌سازي" مي‌باشد. هم‌چنين دوربين مستند ثريا به ميان دانش‌جويان برترين دانشگاه‌هاي ايران رفته و از کوله‌بار سنگيني که از مدارس برايشان به يادگار مانده، سراغ مي‌گيرد.

"وقت نداريم"، دومين مستند تحليلي ثريا در خصوص مسائل آموزش و پرورش است‌. پيش از اين برنامه ثريا در مستند «غيرانتقاعي» به آسيب شناسي عملکرد مدارس غيرانتفاعي در سه دهه گذشته و غافل شدن از عدالت آموزشي پرداخته بود‌.

مستند "وقت نداريم"، علاوه بر نمايش فعاليت‌هاي متفاوت در تعدادي از مدارش پيشرو کشور، از زاويه‌اي متفاوت به مساله تحول در اهداف و ساختار آموزش و پرورش پرداخته‌ است؛ اين مستند با تمرکز بر چالش هميشگي زمان و کمبود وقت، تصميم‌گيران نظام آموزشي کشور را ناگزير از يک انتخاب اساسي نشان مي‌دهد.

  "وقت نداريم"، دومين مستند تحليلي ثريا در خصوص مسائل آموزش و پرورش است‌. پيش از اين برنامه ثريا در مستند «غيرانتقاعي» به آسيب شناسي عملکرد مدارس غيرانتفاعي در سه دهه گذشته و غافل شدن از عدالت آموزشي پرداخته بود‌.

 

براي دانلود اين مستند اينجا کليک کنيد