كد: 2741
تاريخ: 15/7/1399بازديد: 2814

مستند « متري شيش و نيم »

 مستند «متري شيش و نيم» جديدترين مستند ثريا، که بدليل برخي ملاحظات، بصورت چراغ خاموش و بدون تبليغ قبلي از شبکه مستند سيما پخش شد. روايتي عجيب از واگذاري و مفت فروشي کشت و صنعت بزرگ دشت مغان به بخش خصوصي؛ ۲۷ هزار هکتار در اختيار يک نفر! 

 

دانلود