كد: 2739
تاريخ: 20/12/1398بازديد: 6654

مجموعه مستند آفريقا سرزمين فرصت ها؛ قسمت دهم "دنا در داکار"

"دنا در داکار" قسمت دهم از مجموعه ده قسمتي ثريا؛ روايتي از حضور پرابهام خودروسازي ايران در سنگال؛ از ورشکستگي يک پروژه پرهزينه تا حضور پر افتخار دنا و‌ سمند در داکار

"دنا در داکار" قسمت دهم از مجموعه ده قسمتي ثريا؛  از دوروي سکه‌ي روايت پرابهام خودروسازي ايران در سنگال؛ از ورشکستگي يک پروژه پرهزينه تا حضور پر افتخار دنا و‌ سمند در داکار و  تلخ و شيرين خاطرات سنگالي‌ها از حضور در ايران و برخوردهاي مثبت و منفي مردم با آن‌ها ميپردازد

 
 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط