كد: 2738
تاريخ: 20/12/1398بازديد: 3554

مجموعه مستند آفريقا سرزمين فرصت ها؛ قسمت نهم " از ابيجان تا داکار "

قسمت نهم از مجموعه ده قسمتي ثريا، در پرده اول: از ابيجان تا داکار و پرده دوم: سفر به جزيره بردگان را روايت ميکند

 قسمت نهم از مجموعه ده قسمتي ثريا، در پرده اول: از ابيجان تا داکار و  پرده دوم: سفر به جزيره بردگان  را روايت ميکند، لبناني ها چگونه در ساحل عاج تجارت ميکنند؟

 ترکيه چگونه گوي سبقت را در صادرات به آفريقا از ايران ربوده و‌ بيست برابر ايران به اين قاره صادرات  مي کند؟

 ر‌وايت عجيب و‌ درس آموز ثريا از جزيره گوره، جزيره بردگان؛ يادگاري تلخ و‌ شرم آور فرانسوي ها در سنگال براي تاريخ بشريت

 

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط