كد: 2733
تاريخ: 14/12/1398بازديد: 5178

مجموعه مستند آفريقا سرزمين فرصت ها؛ قسمت پنجم "اوگاندا، ياقوت سبز"

"اوگاندا، ياقوت سبز" قسمت پنجم از مجموعه ده قسمتي ثرياست که به معرفي اوگاندا کشوري سرسبز که تشنه حضور فناوري‌هاي کشاورزي ايراني است مي پردازد

"اوگاندا، ياقوت سبز" قسمت پنجم  از مجموعه ده قسمتي ثرياست که به معرفي اوگاندا کشوري سرسبز که تشنه حضور فناوري‌هاي کشاورزي ايراني است مي پردازد؛ از جاي خالي تراکتور‌هاي ايراني تا فرصت‌هاي کشت فراسرزميني براي صادرات به منطقه

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط