كد: 2730
تاريخ: 13/12/1398بازديد: 5480

مجموعه مستند آفريقا سرزمين فرصت ها؛ قسمت دوم "سفر به مومباسا "

"سفر به مومباسا " قسمت دوم از مجموعه ده قسمتي ثرياست، که روايتي است از سفر جذاب ثريايي ها به بندر مومباسا و جزيره عجيب لامو در کنيا

 سفر به مومباسا " قسمت دوم از مجموعه ده قسمتي ثرياست، که روايتي است از سفر جذاب ثريايي ها به بندر مومباسا و جزيره عجيب لامو در کنيا "، از حضور فعال و‌ زندگي تمدن ساز ايراني ها در شرق آفريقا در هشتصد سال قبل تا !جاي خالي امروز تجار ايراني در آفريقا؛  سود تجارت در آفريقا چقدر است؟ تاجران خارجي از جاي خالي ايراني‌ها مي‌گويند ...

 

 

دانلود