كد: 2729
تاريخ: 13/12/1398بازديد: 7294

مجموعه مستند "آفريقا؛ سرزمين فرصت ها" قسمت اول روي خط استوا

"روي خط استوا " قسمت اول از مجموعه ده قسمتي ثرياست، که به بررسي ظرفيت هاي کنيا براي حضور و صادرات محصولات ايراني مي پردازد

"روي خط استوا " قسمت اول از مجموعه ده قسمتي ثرياست، که به بررسي ظرفيت هاي کنيا براي حضور و صادرات محصولات ايراني مي پردازد

دانلود