مجموعه مستند "آفريقا؛ سرزمين فرصت ها" قسمت اول روي خط استوا

مجموعه مستند "آفريقا؛ سرزمين فرصت ها" قسمت اول روي خط استوا

"روي خط استوا " قسمت اول از مجموعه ده قسمتي ثرياست، که به بررسي ظرفيت هاي کنيا براي حضور و صادرات محصولات ايراني مي پردازد
تاريخ: 13/12/1398
كد مطلب: 2729
بازديد: 8237

"روي خط استوا " قسمت اول از مجموعه ده قسمتي ثرياست، که به بررسي ظرفيت هاي کنيا براي حضور و صادرات محصولات ايراني مي پردازد

دانلود

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل
مشاهده نظرها
تاج
تاريخ: 13/12/1398 - 6:48
به نام خدا
عالي