كد: 2728
تاريخ: 23/9/1398بازديد: 1709

برنامه 341 (مهارت آموزي سربازان) 20 آذار ماه 1398

برنامه ثريا اين هفته با موضوع مهارت آموزي سربازان به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه ثريا اين هفته با موضوع مهارت آموزي سربازان با حضور "سردار مهدي فرحي " رييس قرارگاه مهارت آموزي سربازان ستاد کل نيروهاي مصلح به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

 

دانلود