كد: 2723
تاريخ: 23/9/1398بازديد: 1722

برنامه 336 (امريکاي لاتين) 15 آبان ماه 1398

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "وضعيت کشورهاي آمريکاي لاتين" چهارشنبه شب 15 آبان ماه 1398 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "وضعيت کشورهاي آمريکاي لاتين" چهارشنبه شب 15 آبان ماه 1398 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
 

دانلود