كد: 2715
تاريخ: 23/9/1398بازديد: 1496

برنامه 328 (مبارزه با فساد و زمين خواري) 27 شهريور ماه 1398

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "مبارزه با فساد و زمين خواري" چهارشنبه شب 27 شهريور ماه 1398 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "مبارزه با فساد و زمين خواري" چهارشنبه شب 27 شهريور ماه 1398 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

 

دانلود