كد: 2691
تاريخ: 21/2/1398بازديد: 5872

برنامه 309 (مهار بحران در پترزبورگ) 10 ارديبهشت 1398

مهار بحران در پترزبورگ؛ قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2

مستند مهار بحران در پترزبورگ؛ قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب