كد: 2685
تاريخ: 21/2/1398بازديد: 1442

برنامه 303 (مستند در مسير کازان) 19 اسفند ماه 1397

در مسير کازان؛ قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2

 در مسير کازان؛ قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت  ثريا از ويژگي هاي  نظام سلامت روسيه و تفاوت آن با ايران

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب