كد: 2683
تاريخ: 21/2/1398بازديد: 1239

برنامه 301 (مستند شهر تزارها) 12 اسفند ماه 1397

شهر تزارها؛ قسمت سوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2

 مستند شهر تزارها؛ قسمت سوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت متفاوت ثريا از موزه جنگ شهر مسکو تا مظلوميت حماسه هاي ملت ايران

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب