برنامه 301 (مستند شهر تزارها) 12 اسفند ماه 1397

برنامه 301 (مستند شهر تزارها) 12 اسفند ماه 1397

شهر تزارها؛ قسمت سوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2
تاريخ: 21/2/1398
كد مطلب: 2683
بازديد: 3158

 مستند شهر تزارها؛ قسمت سوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت متفاوت ثريا از موزه جنگ شهر مسکو تا مظلوميت حماسه هاي ملت ايران

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل