برنامه 299 (مستند بازار تزارها) 5 اسفند ماه 1397

برنامه 299 (مستند بازار تزارها) 5 اسفند ماه 1397

بازار تزارها؛ قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2
تاريخ: 21/2/1398
كد مطلب: 2681
بازديد: 4644

مستند بازار تزارها؛ قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مي باشد که به روايت ظرفيت بزرگ اقتصادي  بازار روسيه  براي ايران مي پردازد

 

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل