كد: 2672
تاريخ: 13/11/1397بازديد: 1327

برنامه 290 (تسهيل ازدواج جوانان)28 آذر ماه 1397

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "تسهيل ازدواج جوانان" چهارشنبه شب 28 آذر ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "تسهيل ازدواج جوانان" چهارشنبه شب 28 آذر ماه 1397با حضور دکتر اميرحسين بانکي پور (کارشناس مسائل جوانان)به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين