كد: 2671
تاريخ: 18/9/1397بازديد: 565

برنامه 289 (جنبش دانشجويي) 14 آذر ماه 1397

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "جنبش دانشجويي" چهارشنبه شب 14 آذر ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "جنبش دانشجويي" چهارشنبه شب 14 آذر ماه 1397 با حضور دبيران تشکل هاي دانشجويي کشور به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين