كد: 2670
تاريخ: 18/9/1397بازديد: 1413

برنامه 288 (توافق نامه اقليمي پاريس) 7 آذر ماه 1397

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "توافق نامه اقليمي پاريس" چهارشنبه شب 7 آذر ماه 1397به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "توافق نامه اقليمي پاريس" چهارشنبه شب  7 آذر ماه 1397با حضور مهندس مسعود زندي(نماينده سازمان محيط زيست) و سيد ياسر جبراييلي(کارشناس اقتصاد سياسي)به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين