كد: 2668
تاريخ: 18/9/1397بازديد: 928

برنامه 286 (افول قدرت سخت و نرم آمريکا) 23 آبان ماه 1397

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "افول قدرت سخت و نرم آمريکا" چهارشنبه شب 23 آبان ماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه ثريا اين هفته با موضوع "افول قدرت سخت و نرم آمريکا" چهارشنبه شب 23 آبان ماه 1397با حضور استاد نادر طالب زاده (کارشناس رسانه و تحليلگر بين الملل) به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين