كد: 2661
تاريخ: 21/7/1397بازديد: 4128

برنامه 279 (ظرفيت هاي فرهنگي ، اقتصادي عراق براي ايران)11 مهر ماه 1397

برنامه ثريا اين هفته با موضوع" ظرفيت هاي فرهنگي ، اقتصادي عراق براي ايران" چهارشنبه شب 11 مهرماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه ثريا اين هفته با موضوع" ظرفيت هاي فرهنگي ، اقتصادي عراق براي ايران"  چهارشنبه شب 11 مهرماه 1397 با حضور کارشناسان به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

 

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين