كد: 2658
تاريخ: 21/7/1397بازديد: 3221

برنامه 276 (مستند انبوهاي تنها) 18 شهريورماه 1397

مستند "انبوهاي تنها" آسيب شناسي ثريا از شهرسازي کلانشهرها

مستند "انبوهاي تنها" آسيب شناسي ثريا از  شهرسازي کلانشهرها به اين موضوع مي پردازد که نگاه سودمحور شهرداري ها، چگونه عدالت و  آرامش شهروندان را قرباني مي‌کند

 

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايي