برنامه 275 (راهکارهاي هدايت نقدينگي به سمت توليد و مهار سوداگري ) 14 شهريورماه 1397

برنامه 275 (راهکارهاي هدايت نقدينگي به سمت توليد و مهار سوداگري ) 14 شهريورماه 1397

برنامه ثريا اين هفته با موضوع راهکارهاي هدايت نقدينگي به سمت توليد و مهار سوداگري در اقتصاد ، چهارشنبه شب 14شهريورماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت
تاريخ: 21/7/1397
كد مطلب: 2657
بازديد: 2611

برنامه ثريا اين هفته با موضوع راهکارهاي هدايت نقدينگي به سمت توليد و مهار سوداگري در اقتصاد ، چهارشنبه شب 14شهريورماه 1397 با حضور دکتر ابراهيم رزاقي ، اقتصاددان و سيدمحمدرضا مرتضوي دبير کل خانه صنعت و معدن ايران به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل