كد: 2656
تاريخ: 21/7/1397بازديد: 2304

برنامه 274 (مستند سرزمين فرصت ها) 11 شهريور ماه 1397

مستند" سرزمين فرصت ها "؛ قسمت سوم از مجموعه مستند "همسايه غربي

سرزمين فرصت ها"؛ قسمت سوم از مجموعه مستند "همسايه غربي ، روايت ثريا از فرصت هاي بي نظير عراق براي صادرات کالا و همکاري  اقتصادي ايران

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

کيفيت پايين