كد: 2653
تاريخ: 4/6/1397بازديد: 1552

برنامه 272 (آسيب شناسي عملکرد آموزش عالي ) 24 مردادماه 1397

برنامه اين هفته ثريا اين هفته با موضوع آسيب شناسي عملکرد آموزش عالي در کشور، چهارشنبه شب 24 مردادماه 1397 به روي آنتن شبکه يک سيما رفت

برنامه اين هفته ثريا اين هفته با موضوع آسيب شناسي عملکرد آموزش عالي در کشور، چهارشنبه شب 24 مردادماه 1397 با حضور دکتر مهدي گلشني چهره ماندگار فيزيک و استاد دانشگاه صنعتي شريف و دکتر صالح رشيد کارشناس حوزه آموزش عالي به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

 

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين