كد: 2652
تاريخ: 27/5/1397بازديد: 4663

برنامه 271 (مستند آنسوي دجله ) 21مرداد ماه 1397

مستند" آنسوي دجله"؛ قسمت دوم از مجموعه مستند "همسايه غربي

آنسوي دجله"؛ قسمت دوم از مجموعه مستند "همسايه غربي ، روايت متفاوت ثريا از عراق ؛ قيمت خودروهاي ايراني در بغداد چقدر است؟ آيا عراقي ها از خودروهاي ايراني راضي اند؟

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

کيفيت پايين