كد: 2650
تاريخ: 21/5/1397بازديد: 4368

برنامه 269 ( مستند بازي در بغداد) 14 مردادماه 1397

مستند " بازي در بغداد" اولين قسمت از مجموعه مستند همسايه غربي است که به بررسي ظرفيت هاي اقتصادي، فرهنگي کشور عراق مي پردازد

مستند " بازي در بغداد" اولين قسمت از مجموعه مستند همسايه غربي است که به بررسي ظرفيت هاي اقتصادي، فرهنگي کشور عراق مي پردازد

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين