كد: 2648
تاريخ: 21/5/1397بازديد: 3134

برنامه 267 (مستند سوغات فرانسه ) 7 مردادماه 1397

سوغات فرانسوي" جديدترين مستند ثريا، روايتي از ماجراي تلخ واردات يک ويروس فرانسوي در صنعت شيلات کشور به وابستگي به واردات تخم ماهي قزل آلا مي پردازد

سوغات فرانسوي" جديدترين مستند ثريا، روايتي از ماجراي تلخ واردات يک ويروس فرانسوي در صنعت شيلات کشور  به وابستگي شيلات به واردات تخم ماهي قزل آلا  مي پردازد

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين