كد: 2646
تاريخ: 21/5/1397بازديد: 1260

برنامه 265 (مستند تک چرخ) 31 تيرماه 1397

مستند "تک چرخ" روايتي از قصه پر غصه صنعت موتور سيکلت در ايران

مستند "تک چرخ"  روايتي از قصه پر غصه صنعت موتور سيکلت در ايران

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

کيفيت متوسط

کيفيت پايين