كد: 2642
تاريخ: 21/5/1397بازديد: 1385

برنامه 261 (مهار سوداگري و کنترل بازار ارز ) 13 تيرماه 1397

برنامه اين هفته ثريا با موضوع «مهار سوداگري و کنترل بازار ارز» چهارشنبه شنبه شب 13 تير ماه سال 1397 با حضور دکتر محمدرضا پور ابراهيمي رييس کميسيون اقتصادي مجلس و دکتر محسن کريمي پژوهشگر و کارشناس حوزه ارز به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

برنامه اين هفته ثريا با موضوع «مهار سوداگري  و کنترل بازار ارز» چهارشنبه شنبه شب 13 تير ماه سال 1397 با حضور دکتر محمدرضا پور ابراهيمي  رييس کميسيون اقتصادي مجلس و  دکتر محسن کريمي  پژوهشگر و  کارشناس حوزه ارز  به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

در اين برنامه  وضعيت بازار ارز کشور مورد واکاوي قرار گرفت و کارشناسان با ارائه پيشنهاداتي به بانک مرکزي خواستار ايجاد بازار ثانويه ارزي در کشور شدند.

 

دانلود در کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين