برنامه 255 (چالش و فرصتهاي پيام رسان هاي داخلي) 29 فروردين ماه 1397

برنامه 255 (چالش و فرصتهاي پيام رسان هاي داخلي) 29 فروردين ماه 1397

برنامه ثريا اين هفته به بررسي چالش ها و فرصت هاي پيام رسان هاي داخلي با حضورنمايندگان پيام رسان هاي بومي پرداخت
تاريخ: 8/2/1397
كد مطلب: 2635
بازديد: 1365

برنامه ثريا اين هفته به بررسي چالش ها و فرصت هاي پيام رسان هاي داخلي با حضورنمايندگان پيام رسان هاي بومي پرداخت

 

دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل