كد: 2634
تاريخ: 8/2/1397بازديد: 2060

برنامه 254 (ظرفيت کشورهاي همسايه براي صادرات کالاهاي ايراني) 22 فروردين ماه 1397

برنامه ثريا اين هفته به بررسي ظرفيت کشورهاي همسايه براي صادرات محصولات ايراني پرداخت، اين برنامه با حضور دکتر عبدالملکي استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي و آقاي سليماني مديرعامل مجموعه کاله به روي آنتن شبکه يک پرداخت

برنامه ثريا اين هفته به بررسي ظرفيت کشورهاي همسايه براي صادرات محصولات ايراني پرداخت، اين برنامه با حضور دکتر عبدالملکي استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي و آقاي سليماني مديرعامل مجموعه کاله به روي آنتن شبکه يک پرداخت

 

دانلود با کيفيت هاي متفاوت

 

کيفيت خوب

 

کيفيت متوسط

 

کيفيت پايين